Informatieve website voor creatieve elektronica hobbyisten
PIC microcontroller ASM Code Snipets
PIC16F688 plantenbak vochtigheidsmeter
LICENTIE

De licentie voorwaarden gelden voor de bestanden waarbij het logo is opgenomen.
Je vermeldt steeds de naam van de oorspronkelijke auteur(s) en de bron van de data.
Vermeld a.u.b. de originele benaming van de bestanden en hun versienummer.
Klik hier voor meer informatie.

Auteur : Marc Van den Schoor
Bron    : www.vandenschoor-sonck.be
Een educatief project dat in het bijzonder interessant is als voorbeeld van de toepassing van de ULPWU module.
Deze Ultra Low Power Wake-Up module is een leuke manier om batterij gevoede toepassingen met zeer laag energieverbruik te maken.

De code bevat reduntante code en redundante sub's voor het gebruik van de EEPROM.
Deze routines kunnen is jouw toepassingen als code snipet gebruikt worden
(redundante code is overbodige code die gebruikt wordt om te debuggen, om een programma gemakkelijker leesbaar/verstaanbaar te maken of om opties toe te voegen die conditioneel toegepast worden.

Deze code is gemakkelijk te migreren naar andere 8bit midrange PIC MCU's.
Het is een erg goedkope (<2) MCU!
Opgelet deze MCU kan enkel met de MPLABX simulator getest en gedebugd worden.
Menu