Informatieve website voor creatieve elektronica hobbyisten
PIC microcontroller ASM Code Snipets
PIC16F88 DHT11 Single wire two way interface
LICENTIE

De licentie voorwaarden gelden voor de bestanden waarbij het logo is opgenomen.
Je vermeldt steeds de naam van de oorspronkelijke auteur(s) en de bron van de data.
Vermeld a.u.b. de originele benaming van de bestanden en hun versienummer.
Klik hier voor meer informatie.

Auteur : Marc Van den Schoor
Bron    : www.vandenschoor-sonck.be
Deze code leest een aangesloten DHT11 uit, voert de data validiteitscheck uit en formatteert de data van temperatuur en vochtigheid. De data is klaar om te worden gebruikt voor verdere bewerking zoals verzenden met SPI of directe actie met een I/O interface.

RA0 is gebruikt voor de DHT11 interface.
Vervang RA0 door elke andere gewenste I/O pin (Gebruik nooit de MCLR pin omdat die enkel input is).

Gemakkelijk te migreren naar andere 8bit midrange PIC MCU's.

Elektronica downloads

In de datasheet van de DHT11 staat een aansluit voorbeeld dat voor de firmware geschikt is.
De Firmware gebruikt port RA0 van de PIC16F88 voor de communicatie met de DHT11.
Documentatie downloads

datasheet DHT11

datasheet PIC16F88
Menu