Informatieve website voor creatieve elektronica hobbyisten
PIC microcontroller ASM Code Snipets
PIC16F88 HC-SR04 ultrasonic distance measurement
LICENTIE

De licentie voorwaarden gelden voor de bestanden waarbij het logo is opgenomen.
Je vermeldt steeds de naam van de oorspronkelijke auteur(s) en de bron van de data.
Vermeld a.u.b. de originele benaming van de bestanden en hun versienummer.
Klik hier voor meer informatie.

Auteur : Marc Van den Schoor
Bron    : www.vandenschoor-sonck.be
Deze code leest een aangesloten ultrasoon module type HCSR04 uit
De code valideert en formatteert de data zodat ze is klaar voor verdere bewerking zoals verzenden met SPI of directe actie met een I/O interface.
De code bevat een demo applicatie met led's. De led's geven aan dat de gemeten afstand tussen een minimum en een maximum ligt.

RA0 en RA1 zijn gebruikt voor de HC-SR04 interface.
Vervang RA0 en/of RA1 door elke andere gewenste I/O pin (Gebruik nooit de MCLR pin omdat die enkel input is).
De code die met de HCSR04 de afstand meet, valideert, formatteert en verwerkt maakt geen gebruik van timers of interrupts wat de toepassing ervan in je eigen project vergemakkelijkt.

Deze code is gemakkelijk te migreren naar andere 8bit midrange PIC MCU's.
Documentatie downloads

datasheet HCSR04

datasheet PIC16F88
Menu