3 VARICAP DIODE

Andere benamingen zijn o.a. varicap en varactor.


3.1 Symbool van de varicap diode


3.2       Uitzicht van de varicap diode
Elektronische componenten
VARICAP DIODE
De variabele capaciteitsdiode heeft in de sperrichting een capaciteit die afhankelijk is van de spanning. Door het veranderen van de
sper-gelijkspanning over de diode kan de capaciteit een factor 10 tot ruim een factor 50 verandert worden.
De capaciteit blijft wel relatief laag in de orde van grootte van 1nF

De varicap vindt zijn voornaamste toepassing als afstemcondensator in radio- en televisieontvangers en FM-modulatie.
Meer specifiek worden er afstembare filters en spanningsgestuurde oscillatoren mee gebouwd


3.4     Voorbeeld toepassing van een varicap diode

Menu