Z1 beveiligd de schakeling tegen overspanning op de voeding.
D6 en D7 zijn z.g. clampingdioden die ervoor zorgen dat de spanning van het meetsignaal niet boven de voedingsspanning
kan komen of niet onder GND kan komen.
Elektronische componenten
TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSION DIODE
8        Voltage Transient suppression diode

8.1     Voltage transients

Voltage transients zijn gedefinieerd als een zeer kortdurende gebeurtenis waarbij opgeslagen energie plots vrijkomt.
Je moet hierbij denken aan bliksem, schakelverschijnselen bij inductieve belastingen, elektrostatische ontlading (ESD), en
elektromagnetische pulsen (EMP).

De energie die hierbij vrijkomt kan zeer diverse effecten hebben :

Schadelijke effecten
- Defecten aan elektronische toestellen.
- Defecten aan elektronische componenten in elektronische toestellen.
- Defecten aan elektronische componenten tijdens de productie van PCB's
- Dataverlies in geheugens.
- Verkeerde werking van elektronische schakelingen (crash)

Storende effecten
- Storing in geluidsweergave. (kraken, tikken, bijgeluiden...)
- Storing in beeldweergave.
- Storing van draadloze informatieoverdracht.

Voltage transient suppression diodes worden dikwijls genoemd met hun merknamen b.v. transorbs.
De meest gebruikte afkorting is TVS diode.

TVS dioden zijn geoptimaliseerde zenerdioden. Ze kunnen gedurende zeer korte tijd enorm grote stromen voeren.

8.2     Symbool van een TVS diode
8.3      Uitzicht van een TVS diode

TVS dioden zijn verkrijgbaar in alle gangbare diode behuizingen.
Merk op dat de sectie van de aansluitdraden relatief groot is
omdat de weerstand zo klein mogelijk moet zijn om bij grote
stroomsterkten tot een lage spanningsval te komen.
Waar mogelijk zullen in dit verband op PCB's bij voorkeur
SMD componenten gebruikt worden.

8.4        Transient parameters quantiseren


8.5       Schema voorbeelden van toepassingen
Beide TVS dioden staan in "oppositie" waardoor er geen stroom door vloeit zolang de spanning (topwaarde)
onder de zenerspanning blijft.

wanneer de spanning groter wordt dan de zenerspanning zal de stroom door de TVS dioden slechts beperkt worden door de
serieweerstand. De spanning over de TVS dioden wordt dus niet hoger dan de zenerspanning.
Let op, het ontwerp moet rekening houden met dynamische parameters zoals flakstijlheid, stroomdichtheid, vermogen/tijd
enz.
Menu