Elektronische componenten
DIAC
1        Diac

1.1     
Terminologie

DIAC  diode alternating current switch (diode wisselstroomschakelaar)

         Alternatieve benaming : trigger diode

1.2     
Inleiding

Een diac is een op halfgeleidertechnologie gebaseerde elektronische component die zich als spanning gestuurde schakelaar gedraagt voor zowel gelijk- als wisselstroom.

Stel je een diac voor als een schakelaar die sluit zodra de spanning over de beide aansluitingen boven de ontsteekspanning uit komt.

Aangezien de opbouw symmetrisch is, werkt de diac zowel bij positieve als bij negatieve polariteit.
Eens gesloten blijft de diac schakelaar gesloten zolang de stroom die erdoor vloeit boven de waarde van de houdstroom ligt.

De ontsteekspanning is dikwijls 33 volt, omdat deze waarde de diac zeer geschikt maakt als stuurcomponent voor triac toepassingen op netspanning.
1.2      Symbool van een DIAC
1.3      Uitzicht van een DIAC
1.4       Werking van een DIAC

De diac spert zolang de aangelegde spanning onder de ontsteekspanning blijft.
De stroom door de diac is in spertoestand verwaarloosbaar. Als de spanning stijgt tot boven de ontsteekspanning, zal de diac plots volledig gaan geleiden. Wanneer de diac in geleiding komt, zal de stroom door de component toenemen en de spanning over de component zeer laag worden.

Wanneer de stroom door de diac onder een bepaalde waarde daalt, zal de component weer naar de spertoestand terugkeren.
De minimale stroom die moet vloeien door de diac om deze in geleiding te houden, wordt de houdstroom genoemd.

1.5      
Toepassingen van een DIAC

De diac wordt vaak als deel van de stuurkring voor een thyristorschakeling of triac schakeling toegepast. Voorbeelden zijn :

- toerentalregeling van boormachines (geen snoerloze boormachines)

- zuigkracht regeling bij stofzuigers

- licht dimmers

1.6      
Grafiek van het schakelgedrag van een DIAC
1.7       Voorbeeldschakeling
Deze voorbeeldschakeling past de DB3 toe in een TRIAC lichtdimmer schakeling.
Menu