1 UITLEZING
5 digit 7 segment frequentie meter
LED indicators voor MHz, Hz, KHz, en s (seconden)

2 SWEEP
Genereert de gedefinieerde golfvorm, maar laat de frequentie automatisch variŽren tussen een minimum en een maximum.
De stapgrootte van de frequentieverandering kan ingesteld worden.

3 FREQUENCY adjust
Hiermee stel je de exacte frequentie van het uitgangssignaal in.
De instelling is lineair en heeft een onmiddellijk effect op het uitgangssignaal.

4 FREQUENCY range
Selecteer een bereik waarin de frequentie kan ingesteld worden.

5
INDICATIE VAN DE GEKOZEN GOLFVORM
6
KEUZE VAN DE GOLFVORM
7 TRIGGER OUTPUT

Op deze uitgang wordt een 5V symmetrische blokgolf aangeboden die dezelfde frequentie heeft als het uitgangssignaal.
          Hiermee kan een oscilloscoop eenvoudig getriggerd worden.
8 OFFSET
Superponeert het signaal op een positieve of negatieve gelijkspanning.

9 OFFSET ON/OFF
Schakelt de DC offset functie in of uit.

10 50Ohm OUTPUT

Kortsluitvaste signaaluitgang.
De inwendige weerstand van de signaalbron is frequentieonafhankelijk 50
?.
Als de output onbelast is, is de maximum uitgangsspanning 20Vpp.
Als de output belast is met 50
?, wordt er maximaal vermogen aan de belasting overgedragen en is de uitgangsspanning 10Vpp.

11 -20dB

Bij het indrukken van elke toets, verzwakt het uitgangssignaal met 20dB.

12 AMPLITUDE
Je kunt met deze regeling het niveau van het uitgangssignaal continue regelen.
Deze instelling werkt eveneens als een continue instelbare verzwakker van maximum 20dB.
Als de functiegenerator in de SWEEP mode werkt,
wordt de frequentie van het uitgangssignaal continue verandert.
De andere parameters, zoals signaalvorm, amplitude en offset, blijven constant.
Elektronische componenten
FUNCTIEGENERATOR
3       Functiegenerator


Een functiegenerator is geen meetinstrument, maar een spanningsgenerator, die in staat is verschillende spanningssignalen op te wekken, waar verschillende eigenschappen van kunnen worden ingesteld.
Signaalvorm 1                 Driehoek
Signaalvorm 2                 Zaagtand

Utt driehoek                    5V
Utt zaagtand                   2.5V
frequentie                       50Hz

De zaagtand spanning is een wisselspanning.
De driehoekspanning is een wisselende gelijkspanning.
3.1    Golfvormen


Signaalvorm : sinus
Utt : 6.15V
Umax : 3.076V
Ueff : 2.175V
frequentie : 400Hz

Deze twee signalen hebben alle karakteristieke
parameters gemeen. Eén van de signalen is
bovendien gesuperponeerd op een 1VDC
spanning.
4       AWG

AWG = Arbitrary Waveform Generator of Arbitrary Waveform and function Generator
Dit is expliciet de benaming van een functiegenerator die op digitale wijze een spanningsvorm genereert.

Het belangrijkste verschil met een analoge functiegenerator is dat een awg elke spanningsvorm kan genereren.

Zo kan een AWG geÔntegreerd zijn in een digitale oscilloscoop waarbij elke spanningsvorm die door de oscilloscoop gemeten kan worden ook als signaal kan gegenereerd worden.

Doordat de awg werkt met een DAC (digitaal naar analoog omzetter) is de bandbreedte van een awg meestal beperkt tot 20MHz al zijn er met moderne technologieŽn awg's beschikbaar met een bandbreedte tot 2.5GHz.

De vervorming van siniusvormige signalen is bij awg's een pijnpunt. Zij werken met digitale signalen die de resolutie (oplossend vermogen) beperken tot de minimum en maximum waarden van het digitale signaal. Bij een 8bit ADC zijn er slechts 256 waarden beschikbaar.
Een sinusvormig signaal met een effectieve waarde van 5V wordt dan voorgesteld door een opeenvolging van spanningsstapjes van 55mV. Deze stapjes vervormen het sinusvormig signaal en veroorzaken harmonischen op hogere frequenties dan de grondgolf.
Wanneer bovendien het signaal uit een beperkt aantal samples is opgebouwd wordt de benadering van een sinusvormige spanning echt zeer matig en voor heel wat meettoepassingen
onbruikbaar.
Bij DAC's met een resolutie van 16bit of zelfs 24bit gevolgd door een laagdoorlaatfilter is de vervorming van het signaal bijzonder klein en is de amplitudestabiliteit meestal zelfs beter dan bij de analoge equivalenten. Voeg hierbij de vereiste dat het signaal uit minimum 4096 samples bestaat en de sinusvormige signalen worden loepzuiver met vervormingen van minder dan 0.1%

Trigger mogelijkheden van in digitale oscilloscopen geÔntegreerde awg's bieden bijzondere meettechnische mogelijkheden.